استراتژی های کمک به سئو

اگر مسیری برای پیشبرد اهداف سئوی سایتتان ندارید، از پلن های ماهانه استراتژی سئو سرچ فن استفاده کنید.

برای اطلاع از نمونه سایت هایی که از استراتژی سئو سرچ فن استفاده کرده اند با ما در ارتباط باشید.

021-26244986

09302883855

استراتژی رهبری هزینه
ماهانه

3.595.750 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 4 عبارت
 • 1000 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • - ورودی با سرچ برند گوگل
 • - فرود مستقیم روی وب سایت

 • 250 بازدید تعاملی

 • 2 عدد ثبت ریویو

 • 1 ساعت خدمات ادمینی

 • 2 مورد نکته سئو

 • 2 عدد تولید محتوای متنیاستراتژی تمرکز
ماهانه

5.457.500 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 4 عبارت
 • 1000 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • -ورودی با سرچ برند گوگل
 • - ورودی رپورتاژ

 • 500 بازدید تعاملی

 • 250 عدد ثبت دیدگاه

 • 2 عدد ثبت ریویو

 • 1 ساعت خدمات ادمینی

 • 4 مورد نکته سئو

 • 4 عدد تولید محتوای متنی

استراتژی تحلیل
ماهانه

8.200.500 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 5 عبارت
 • 1500 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • - ورودی با سرچ برند گوگل
 • - ورودی رپورتاژ
 • - ورودی گوگل

 • 500 بازدید تعاملی

 • 500 عدد ثبت دیدگاه

 • 3 عدد ثبت ریویو

 • 2 ساعت خدمات ادمینی

 • 6 مورد نکته سئو

 • 7 عدد تولید محتوای متنی

استراتژی رقابتی
ماهانه

10.085.500 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 6 عبارت
 • 2750 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • - ورودی گوگل
 • - ورودی با سرچ برند گوگل

 • 500 بازدید تعاملی

 • 500 عدد ثبت دیدگاه

 • 10 عدد ثبت ریویو

 • 2 ساعت خدمات ادمینی

 • 8 مورد نکته سئو

 • 7 عدد تولید محتوای متنی

استراتژی تمایز
ماهانه

11.124.500 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 6 عبارت
 • 2750 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • -ورودی گوگل
 • - ورودی رپورتاژ

 • 750 بازدید تعاملی

 • 500 عدد ثبت دیدگاه

 • 10 عدد ثبت ریویو

 • 3 ساعت خدمات ادمینی

 • 10 مورد نکته سئو

 • 7 عدد تولید محتوای متنی

استراتژی رشد
ماهانه

14.557.725 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 7 عبارت
 • 5000 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • - ورودی گوگل
 • - ورودی رپورتاژ
 • - ورودی با سرچ برند گوگل
 • - فرود مستقیم روی وب سایت

 • 1000 بازدید تعاملی

 • 500 عدد ثبت دیدگاه

 • 10 عدد ثبت ریویو

 • 3 ساعت خدمات ادمینی

 • 10 مورد نکته سئو

 • 9 عدد تولید محتوای متنی

استراتژی پیشرو
ماهانه

19.778.150 T
تعداد کلمات کلیدی : تا 8 عبارت
 • 7000 بازدید

 • خدمات بازدید :
 • - ورودی گوگل
 • - ورودی با سرچ برند گوگل

 • 1250 بازدید تعاملی

 • 500 عدد ثبت دیدگاه

 • 12 عدد ثبت ریویو

 • 3 ساعت خدمات ادمینی

 • 12 مورد نکته سئو

 • 14 عدد تولید محتوای متنی
فهرست